Tatiana Stjernvik

Meet Tatiana
Tatiana Stjernvik
Senioradvokat

Tatiana Stjernvik bistår private og offentlige klienter innen flere rettsområder og har særlig kompetanse innen entrepriserett, offentlige anskaffelser, LA-krav/seriøsitetskrav/etiske kontraktskrav, statsstøtte og leiekontrakter. Stjernvik arbeider også med problemstillinger innenfor håndverkertjenesteloven, forurensningsloven, plan- og bygningsloven og forvaltningsrett. Hun har god erfaring som rådgiver på politisk og administrativt ledernivå i Oslo kommune. Stjernvik har også prosedyreerfaring fra norske domstoler og har jobbet med internasjonal voldgift.

Fagkompetanse


Offentlige anskaffelser
Entrepriserett
Lønns- og arbeidsvilkår, seriøsitetskrav og etiske kontraktskrav
Statsstøtte
Fast eiendom
Leiekontrakter
Plan- og bygningsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Utdannelse


2004-2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Valgfag Norske fabrikasjonskontrakter, engelsk kontraktsrett, komparativ privatrett.Arbeidserfaring

2022- Senioradvokat Advokatfirmaet Kildebo AS

2022-2022 Prosjektleder Oslomodellen, Byrådsavdeling for finans

2020-2022 Juridisk seniorrådgiver, Omsorgsbygg/Oslobygg KF

2017-2018 Spesialkonsulent, seksjon for investerings- og anskaffelsesprosesser, byrådsavdeling for finans, Oslo kommune

2013-2017 Spesialkonsulent/seksjonssjef anskaffelser og tilskudd, Velferdsetaten, Oslo kommune

2011-2013 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wikborg Rein, Oslo

2010-2011 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bræhus Dege, Oslo

2009-2010 Juridisk rådgiver, Helsedirektoratet