Nye EØS-terskelverdier i Norge for 2024-2026

EØS-terskelverdiene justeres hvert andre år. Justerte terskelverdier trådte i kraft 14. mars 2024, og gjelder for perioden 2024-2026.

Justeringen medfører en liten økning for noen av terskelverdiene i anskaffelsesforskriften.

  • For vare og tjenestekontrakter økes EØS-terskelverdien fra 2,21 mill. kr til 2,3 mill.kr for andre oppdragsgiveres (eks. kommuner) vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser
  • For bygge- og anleggskontrakter økes EØS-terskelverdien fra 56 mill. kr til 57,8 mill.kr.

Forskriftsendringen finner du på lovdata.no

Se også pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet: Nye terskelverdier for kunngjøring av anskaffelser i EØS-området er vedtatt – regjeringen.no