Fast eiendom

Advokatfirmaet Kildebo AS har kompetanse og erfaring med å håndtere ulike saker innenfor fast eiendoms rettsforhold.

Advokatfirmaet Kildebo AS har kompetanse og erfaring med å håndtere ulike saker innenfor fast eiendoms rettsforhold. Oppdragsgiver er privatpersoner, borettslag, boligbyggelag, sameier, offentlige etater og næringsliv.

Advokatfirmaet Kildebo AS arbeider med problemstillinger og yter bistand innenfor:

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Kontrakter for utbygger og kjøper
 • Koordinere kontraktsbestemmelsene fastsatt for næringsentreprise med bustadoppføringslova sine bestemmelser (back-to-back)
 • Bistand ved overtakelse
 • Arbeid med due dilligence i forbindelse med overdragelse av fast eiendom
 • Tvister og problemstillinger etter avhendingslova og bustadoppføringslova
 • Profesjonsansvar rettet mot megler og takstmann
 • Utforming av leiekontrakter og fremleie for næring og bolig, samt oppsigelse og utkastelse
 • Tinglysing av rettigheter
 • Tomtefeste herunder regulering av festeavgift, festekontrakt, avvikling av festeforhold med mer
 • Jordskifte og andre problemstillinger for Jordskifteretten