Eirik Rudi

Meet Eirik
Eirik Rudi
Advokat & Partner

Eirik Rudi bistår private og offentlige klienter innen flere rettsområder, og har særlig kompetanse innen entrepriserett og offentlige anskaffelser. Rudi arbeider også med problemstillinger blant annet innenfor bustadoppføringslova, avhendingslova, forvaltningsrett og selskapsrett. Rudi har også prosedyreerfaring fra norske domstoler.

Fagkompetanse


- Entrepriserett
- Offentlige anskaffelser
- Fast eiendom
- Borettslag og eierseksjonssameie
- Plan- og bygningsrett
- Tvisteløsning og prosedyre

Utdannelse

2008-2011 Master i eiendomsutvikling og forvaltning, NTNU

2000-2006 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø


Arbeidserfaring

2020- Partner, Advokatfirmaet Kildebo AS

2017-2019 Senioradvokat, Advokatfirmaet Kildebo AS

2016-2017 Advokat, Advokatfirmaet Kildebo AS

2014-2016 Advokatfullmektig, Advokatfirma Kildebo AS

2007-2014 Jurist/Leder for formålsbygg, Kongsberg kommunale eiendom KF

2006-2007 Skattejurist, Skattefogden i Vestfold

2005-2006 Vit.ass., Det juridiske fakultetet, Universitetet i Tromsø

2004-2005 Konsulent, vit.ass., Det juriske fakultetet, Universitetet i Tromsø

2002-2003 Medarbeider, Jusshjelpa i Nord-Norge


Annet

2016 Ekstern sensor, Senter for eiendomsfag/Universitetet i Stavanger