Logg inn på vår klientportal

De lærde strides om hvilken betydning den digitale utviklingen vil få for de tradisjonelle advokatfirmaene. Vi ser at de store advokatselskapene sliter med tilpasningen, men at situasjonen er langt bedre tilrettelagt for de små selskapene. Det finnes nå digitale løsninger for advokatbransjen som er mye bedre og mer kostnadseffektive enn de gamle. Vi mener det står mer på bransjens vilje til digitalisering, enn evne. Det sentrale for Advokatfirmaet Kildebo er å ha fokus på digitalisering i tillegg til våre tradisjonelle rettsområder.

Advokatfirmaet Kildebo AS er nå en heldigital virksomhet. Vi har etter en nøye vurdering valgt Avant IT som vår samarbeidsparter. De leverer Avant Legal 365, som er en fagapplikasjon for advokatbransjen basert på Microsoft skytjenester og er selvsagt tett integrert med Office365, Outlook og Teams. De har som en del av sine produkter egen klientportal og elektronisk signatur. Systemet er effektiv og gjør oss i stand til å samhandle med våre klienter meget sikkert og kostnadseffektivt. Det er vår påstand at stordriftsfordelene vil forsvinne i takt med denne type digitalisering for alle. I stedet får vi en bransje med effektive, kvalitativt gode og rimelige advokattjenester som kan tilbys i klientenes nærmiljø. Vi heier på IT bransjen og ser frem til nye og gode løsninger for advokatbransjen.

Advokatfirmaet Kildebo AS har gjennom Prosjektanskaffelser vist hvordan digitalisering av advokattjenester også lønner seg for klientene. Vi mener slik samhandling kan benyttes på langt flere rettsområder enn for prosjektanskaffelser.

Digitale tjenester

Logg inn på vår klientportal

De lærde strides om hvilken betydning den digitale utviklingen vil få for de tradisjonelle advokatfirmaene. Vi ser at de store advokatselskapene sliter med tilpasningen, men at situasjonen er langt bedre tilrettelagt for de små selskapene. Det finnes nå digitale løsninger for advokatbransjen som er mye bedre og mer kostnadseffektive enn de gamle. Vi mener det står mer på bransjens vilje til digitalisering, enn evne. Det sentrale for Advokatfirmaet Kildebo er å ha fokus på digitalisering i tillegg til våre tradisjonelle rettsområder.

Advokatfirmaet Kildebo AS er nå en heldigital virksomhet. Vi har etter en nøye vurdering valgt Avant IT som vår samarbeidsparter. De leverer Avant Legal 365, som er en fagapplikasjon for advokatbransjen basert på Microsoft skytjenester og er selvsagt tett integrert med Office365, Outlook og Teams. De har som en del av sine produkter egen klientportal og elektronisk signatur. Systemet er effektiv og gjør oss i stand til å samhandle med våre klienter meget sikkert og kostnadseffektivt. Det er vår påstand at stordriftsfordelene vil forsvinne i takt med denne type digitalisering for alle. I stedet får vi en bransje med effektive, kvalitativt gode og rimelige advokattjenester som kan tilbys i klientenes nærmiljø. Vi heier på IT bransjen og ser frem til nye og gode løsninger for advokatbransjen.

Advokatfirmaet Kildebo AS har gjennom Prosjektanskaffelser vist hvordan digitalisering av advokattjenester også lønner seg for klientene. Vi mener slik samhandling kan benyttes på langt flere rettsområder enn for prosjektanskaffelser.

Logg inn på vår klientportal

De lærde strides om hvilken betydning den digitale utviklingen vil få for de tradisjonelle advokatfirmaene. Vi ser at de store advokatselskapene sliter med tilpasningen, men at situasjonen er langt bedre tilrettelagt for de små selskapene. Det finnes nå digitale løsninger for advokatbransjen som er mye bedre og mer kostnadseffektive enn de gamle. Vi mener det står mer på bransjens vilje til digitalisering, enn evne. Det sentrale for Advokatfirmaet Kildebo er å ha fokus på digitalisering i tillegg til våre tradisjonelle rettsområder.

Advokatfirmaet Kildebo AS er nå en heldigital virksomhet. Vi har etter en nøye vurdering valgt Avant IT som vår samarbeidsparter. De leverer Avant Legal 365, som er en fagapplikasjon for advokatbransjen basert på Microsoft skytjenester og er selvsagt tett integrert med Office365, Outlook og Teams. De har som en del av sine produkter egen klientportal og elektronisk signatur. Systemet er effektiv og gjør oss i stand til å samhandle med våre klienter meget sikkert og kostnadseffektivt. Det er vår påstand at stordriftsfordelene vil forsvinne i takt med denne type digitalisering for alle. I stedet får vi en bransje med effektive, kvalitativt gode og rimelige advokattjenester som kan tilbys i klientenes nærmiljø. Vi heier på IT bransjen og ser frem til nye og gode løsninger for advokatbransjen.

Advokatfirmaet Kildebo AS har gjennom Prosjektanskaffelser vist hvordan digitalisering av advokattjenester også lønner seg for klientene. Vi mener slik samhandling kan benyttes på langt flere rettsområder enn for prosjektanskaffelser.

Digitale tjenester