Din partner innen
Entrepriserett
Offentlige anskaffelser

Plan- og bygningsrett

Digitale tjenester

Advokatfirmaet Kildebo AS er nå en heldigital virksomhet. Vi har etter en nøye vurdering valgt Avant IT som vår samarbeidsparter. De leverer Avant Legal 365, som er en fagapplikasjon for advokatbransjen basert på Microsoft skytjenester og er selvsagt tett integrert med Office365, Outlook og Teams.

"Advokatfirmaet Kildebo AS er nå en heldigital virksomhet."

Eirik Rudi

De har som en del av sine produkter en egen klientportal og elektronisk signatur. Advokatfirmaet Kildebo AS har gjennom Prosjektanskaffelser vist hvordan digitalisering av advokattjenester også lønner seg for klientene. Vi mener slik samhandling kan benyttes på langt flere rettsområder enn for prosjektanskaffelser.

Logg inn på vår klientportal og ta i bruk våre digitale tjenester

Digitale tjenester

Advokatfirmaet Kildebo AS er nå en heldigital virksomhet. Vi har etter en nøye vurdering valgt Avant IT som vår samarbeidsparter. De leverer Avant Legal 365, som er en fagapplikasjon for advokatbransjen basert på Microsoft skytjenester og er selvsagt tett integrert med Office365, Outlook og Teams.

De har som en del av sine produkter en egen klientportal og elektronisk signatur. Advokatfirmaet Kildebo AS har gjennom Prosjektanskaffelser vist hvordan digitalisering av advokattjenester også lønner seg for klientene. Vi mener slik samhandling kan benyttes på langt flere rettsområder enn for prosjektanskaffelser.

Logg inn på vår klientportal og ta i bruk våre digitale tjenester

"Advokatfirmaet Kildebo AS er nå en heldigital virksomhet."

Eirik Rudi