Anskaffelse av "Inn på tunet tjenester" for Landbruksdirektoratet

Advokatfirmaet Kildebo AS skal sammen med rådgivningsselskapet Agenda Kaupang AS skrive ny veileder for anskaffelse av "Inn på tunet tjenester" for Landbruksdirektoratet.


Advokatfirmaet Kildebo AS skal sammen med rådgivningsselskapet Agenda Kaupang AS skrive ny veileder for anskaffelse av "Inn på tunet tjenester" for Landbruksdirektoratet. Vi gleder oss og ønsker å vise hvordan arbeidet med digitalisering av prosjektanskaffelser nå også kan benyttes for andre typer anskaffelser.

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården.

I jordbruksoppgjøret 2019 ble det bestemt at det skal gjennomføres et nytt Inn på tunet-løft. Satsingen står omtalt i Prop.1S (2019-2020) fra Landbruks- og matdepartementet Kap. 1150 post 50. Landbruksdirektoratet er tillagt oppgaven med å gjennomføre dette løftet. Det første løftet ble gjennomført i perioden 2010-2012. IPT-løftet 2 skal utvikle markedet ved å legge til rette for informasjon og økt etterspørsel etter godkjente Inn på Tunet (IPT)-tilbud.

Agenda Kaupang AS, med Advokatfirmaet Kildebo AS som underleverandør for juridiske tjenester, ble valgt som konsulent til å utarbeide veiledningsmateriell for kjøp av IPT-tjenester i tråd med regelverk for offentlige anskaffelser, basert på erfaringer og ny kunnskap fra pilotene. Dette skal bidra til å effektivisere kjøpsprosessen og øke bruken av IPT-tjenester.