Borettslag og eierseksjonssameie

Borettslag og sameier forvalter store verdier på vegne av eierne.

Borettslag og sameier forvalter store verdier på vegne av eierne. I styret sitter ofte frivillige blant beboerne, det krever kunnskap og kompetanse. Vi bistår eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskaper som rådgivere. Våre advokater har betydelig erfaring og kompetanse på de rettsområder som boligsammenslutninger kommer borti.

Herunder blant annet:

  • Bistand ved overtakelse av fellesareal herunder saker etter bustadoppføringslova
  • Rehabiliteringsarbeider herunder koordinering av vedtak internt og eksterne kontrakter
  • Tvistesaker mot leverandører
  • Seksjonering
  • Reseksjonering
  • Utarbeidelse vedtekter

Vi har også bred erfaring i etablering av borettslag og eierseksjonssameier. I forbindelse med en ny utbygging bør en vurdere hvilken sammenslutningsform som er mest hensiktsmessig før sammenslutningen etableres, men en rekke rettslige spørsmål kan også oppstå etter at sammenslutningen er etablert. Vi bistår både i forhold til en fornuftig avtaleregulering med tanke på å hindre konflikter og i forhold til allerede oppståtte konflikter