Entrepriserett

Advokatfirmaet Kildebo AS har betydelig erfaring og kompetanse innen entrepriserett.


Advokatfirmaet Kildebo AS yter bistand i alle faser av et byggeprosjekt; fra utforming av anbudsgrunnlag til innhenting av anbud, kontraktsslutning, gjennomføringsfasen og frem til overtakelse og økonomisk sluttoppgjør.

Et vellykket prosjekt skapes av riktige valg fra begynnelsen til slutt. Den kanskje viktigste fasen i et prosjekt er planleggingsfasen. Advokatfirmaet Kildebo AS bistår både byggherrer, prosjekterende og entreprenører i alle faser av et prosjekt.

Advokatfirmaet Kildebo AS arbeider med problemstillinger og yter bistand innenfor:

  • Organisering av byggesaken og risikovurdering av valgte prosjektorganisering.
  • Valg av entreprisemodell (totalentreprise, utførelsesentreprise, en eller flere entrepriser, samhandlings- og partneringsmodeller med mer)
  • Anbuds/tilbudsprosessen
  • Bistand i forbindelse med etablering av kontraktsstrategier
  • Kvalitetssikring av gjennomføringsplan
  • Bistand knyttet til utarbeidelse eller kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsdokumenter og varslingsskjemaer
  • Løpende oppfølging av prosjekter, herunder call-tjeneste
  • Deltakelse i forhandlinger
  • Tvisteløsning