Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift utgjør regelverket innen dette fagområdet.

Plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift utgjør regelverket innen dette fagområdet. Regelverket bestemmer kort sagt hva du har lov og ikke lov til å bygge. Plan- og bygningsrett berører de fleste både næringsdrivende og privatpersoner i større eller mindre grad.

Advokatfirmaet Kildebo AS bistår alle som er involvert i, eller blir berørt av, en planendring eller byggesak, dvs. store og små utbyggere (offentlige eller private), forslagsstillere, foretak eller naboer. Advokatfirmaet Kildebo AS har også betydelig kompetanse innenfor ulovlighetsoppfølging og ansvarsrettssystemet.

Dersom du har gjort en feil og det blir nødvendig å sende søknad i etterkant, kan vi også hjelpe deg.

Vi har god erfaring blant annet fra følgende områder:

  • Ansvarsrettssystemet og kvalitetssikring av gjennomføringsplanen
  • Sørge for at det er samsvar mellom det privatrettslige og offentligrettslige ansvaret
  • Bistå ved utvikling av et område/bygningsavtaler
  • Rådgivning herunder byggesaksreglene
  • Konsekvensutredninger
  • Dispensasjon og fravikssøknader
  • Vann og avløp
  • Klage