Tvisteløsning og prosedyre

Vi fører saker ved landets domstoler og våre advokater har bred prosedyreerfaring.

Vi fører saker ved landets domstoler og våre advokater har bred prosedyreerfaring. Våre advokater er regelmessig i retten og håndterer prosessoppdrag for tingrett, lagmannsrett og jordskifte. Vi legger vekt på god planlegging av forhandlinger og utarbeidelse av strategi, små detaljer kan være avgjørende for om et krav fører frem. Våre advokater kjenner rettssalen og aktørene godt.